dissabte, 20 de febrer del 2010

Contra la fam, defensa la Terra

Amb el lema “Contra la fam, defensa la terra”, Mans Unides inicia la seva Campanya LI compromesa amb l’eradicació de la pobresa i la fam, des de la defensa de la terra, tot i tenint cura del medi ambient, conscients que els efectes dels canvis i els desastres climàtics afecten sobretot a la vida dels més pobres.

DENUNCIEM

  • Estem fent un mal ús dels recursos de la nostra Terra.
  • Amb aquestes accions i comportaments degradem la dignitat de les persones, en la mesura que empitjoren les condicions de vida, sobretot dels pobres, que són els més vulnerables.

NECESSITEM I DEMANDEM

  • Un model de desenvolupament net i sostenible, que harmonitzi l’activitat econòmica amb les exigències de l’ètica i amb els drets fonamentals de la persona.
  • Un canvi d’actituds i d’estils de vida, tant al Nord com en el Sud; només així es podrà aconseguir un món més just i solidari per tots.
  • Un consens ètic regit per la centralitat de la dignitat de les persones. Tenir cura del medi ambient sense el ser humà, és protegir només “mig” ambient.
  • Un compromís polític més clar i decidit d’adopció de polítiques nacionals i globals per a la protecció del medi ambient com un bé universal, perquè és un do de Déu, per a nosaltres i les generacions futures.
  • Respostes que ajudin a pal•liar els efectes dels canvis en les condicions del clima, basats en la reducció de consum energètic, en un major finançament del desenvolupament i en la transferència de tecnologies netes als països en desenvolupament.

ENS COMPROMETEM

  • A continuar lluitant contra la pobresa i la fam. Després de més de 50 anys de treball, encara son necessaris. La defensa de la vida dels més pobres a traves de la defensa de la nostra casa comuna, la Terra, ho exigeixen.

Per tot això, denunciem fermament:

“Contra la fam, defensa la Terra”